Day: January 3, 2023

הגדרתי אחר באופן עצמאי ככנרית, או גם שתאונת כלי רכב ריסקה את אותו ידי.הגדרתי אחר באופן עצמאי ככנרית, או גם שתאונת כלי רכב ריסקה את אותו ידי.

בהיותינו בני 3, חשתי לראשונה בקנאה בוערת, במקרה ש שאחי ואחותי התעופפו לשיעורי הפסנתר שבבעלותם, ואני התינוקת, נשארתי חיצוניים לעניין. כנראה כרמז לעתיד המזהיר שציפה לכם כעורכת דין, תבעתי שוויון

לפעמים נעצור ונסתכל לסוף חיינו, מהם היינו משתוקקים שיש ביומינו האחרון?לפעמים נעצור ונסתכל לסוף חיינו, מהם היינו משתוקקים שיש ביומינו האחרון?

בדבר פרשת השבוע (חיי שרה) עוצב בספר הזוהר “אברהם נתקרב אל הקדוש ברוך נקרא. וכול ימיו נעשה תשוקתו בזה, שיתקרב אל עורך הדין. וממש לא נתקרב אברהם ביממה אם בפעם

נתונים שלמדתי או לחילופין כה על אודות חיי האדם, למרבית – בדרך הקשה.נתונים שלמדתי או לחילופין כה על אודות חיי האדם, למרבית – בדרך הקשה.

לאחרונה נפגשתי בעזרת חברה ישנה. חלפו שנים מאותו רגע של דיברנו בשנים האחרונות – אני בהחלט מתכוונת לשיחה גדולה מלב אל לב – והתרשמתי מהחוכמה שלה. היא התבגרה, חשבתי לעצמי.